RODO

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem i obiorcą Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski Janusz Zakrzewski Spółka Jawna z siedzibą ul. Wiejska 7 08-330 Kosów Lacki.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych oraz w kontaktach z Zakładami Mięsnymi Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski Janusz Zakrzewski Spółka Jawna lub jej przedstawicielami.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom jak również będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z działalności ZM Zakrzewscy.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: zakrzewscy@zakrzewscy.pl tel. 25 787 19 69 lub listownie na adres; Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski Janusz Zakrzewski Spółka Jawna ul. Wiejska 7 08-330 Kosów Lacki.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z Państwem kontaktów oraz uniemożliwi przeprowadzenie skupu żywca od osób indywidualnych przez Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski Janusz Zakrzewski Spółka Jawna z siedzibą ul. Wiejska 7 08-330 Kosów Lacki.

Właściciel
Dariusz Zakrzewski

© 2024