RODO

Deklaracja Kierownictwa Zakładów Mięsnych Zakrzewscy dla zachowania bezpieczeństwa
i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności ”

Zakłady Mięsne Zakrzewscy z siedzibą w Kosowie Lackim wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

Zakłady Mięsne Zakrzewscy z siedzibą w Kosowie Lackim deklarują podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Zakłady Mięsne Zakrzewscy z siedzibą w Kosowie Lackim dążą do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

  1. Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

  2. Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.

  3. Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.

  4. Objęcie szczególnym nadzorem dokumentacji zawierającej dane osobowe niezależnie od formy jej sporządzania.

  5. Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.


W imieniu Zakładów Mięsnych Zakrzewscy z siedzibą w Kosowie Lackim

Właściciele

Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski

© 2024